Úvodinfo@stavokakosice.cz
 O firmě    Referenční stavby    Technika a vybavení    Kontakty  
Referenční stavby >>

Kanalizace Inženýrské sítě

Kanalizace

Kanalizace pro města Hradec Králové, Jičín, Lomnice, Hořice

Kanalizace pro obecní úřady Olešnice, Libčany, Starý Bydžov, Kosice, Měník , Dolany, Barchůvek, Stará Voda, Sukorady

Investor - příslušné obecní a městské úřady

Rekonstrukce kanalizace včetně přípojek Přelouč

Kanalizace Libišany, Kanalizace Holovousy, Kanalizace Prasek, Kanalizace Lužec nad Cidlinou, Kanalizace Humburky I.+II.etapa, Kanalizace Chudeřice, Kanalizace Hustířany(rozestavěno), Dostavba kanalizace města Smiřice a obcí Holohlavy a Rodov(před dokončením)

Plynofikace

Plynofikace obcí Králíky (Řehoty, Chmelovice, Podoliby), Prasek, Zdechovice - 19 km STL, 380 ks přípojek včetně vysokotlaké přípojky a regulační stanice
Investor - příslušné obecní úřady - RN 11,8 mil, doba realizace 5 měsíců

Plynofikace obcí Kosice, Kosičky - 7,5 km rozvodů STL, 900 m VTL, regulační stanice a 200 ks přípojek
Investor - příslušné obecní úřady - RN 10,5 mil, doba realizace 6 měsíců

Plynofikace obcí Nepolisy (Luková, Zdražany) - 15,5 km STL 350 ks přípojek, LTL přípojky, regulační stanice
Investor - příslušné obecní úřady - RN 8,95 mil, doba realizace 6 měsíců

Plynofikace obce Mlékosrby - 4,5 km STL, 95 ks přípojek
Investor - příslušný obecní úřad - RN 3,9 mil, doba realizace 4 měsíce

Plynofikace obce Babice - 3 km STL, 80 ks přípojek
Investor - příslušný obecní úřad - RN 2,4 mil, doba realizace 2 měsíce

Plynofikace obce Valy - 4,5 km STL, 120 ks přípojek
Investor - příslušný obecní úřad - RN 3,8 mil, doba realizace 2 měsíce

Plynofikace obce Voleč - 4 km STL, 90 ks přípojek
Investor - příslušný obecní úřad - RN 2,9 mil, doba realizace 2 měsíce

Plynofikace obce Prasek - 5,9 km STL, 181 ks přípojek
Investor - příslušný obecní úřad - RN 6,8 mil, doba realizace 3 měsíce

Plynofikace obce Zdechovice - 1,3 km STL, 68 ks přípojek
Investor - příslušný obecní úřad - RN 1 mil, doba realizace 1 měsíc

Plynofikace obcí Smidary, Loučná Hora, Chotělice - 14 km STL rozvodu, regulační stanice, cca 400 ks přípojek
Investor - příslušné obecní úřady - RN 4,2 mil, doba realizace 3 měsíce

Plynofikace obcí Měník, Barchůvek, Bydžovská Lhotka - 8 km rozvodů STL včetně regulační stanice a cca 250 ks přípojek
Investor - příslušné obecní úřady -

Plynofikace obcí Stará Voda, Chudeřice, Písek - 7 km rozvodů STL, regulační stanice a 200 ks přípojek
Investor - příslušné obecní úřady

Plynofikace obcí Starý Bydžov, Hlušice - 15,5 km, 360 přípojek
Investor - příslušné obecní úřady - RN 8,4 mil, doba realizace 4,5 měsíců- pro Starý Bydžov

Plynofikace obce Dřevěnice - 3,9 kmVTL,RS,STL,100 ks přípojek 3,7 mil

Pynofikace obcí Klamoš, Štít - 7,3 km,177 ks přípojek 5,6 mil

Plynofikace obce Sendražice - 6,1km, 112 ks přípojek 5,6 mil

Plynofikace obcí Praskačka, Urbanice, Sedlice - 9 km, 273 ks přípojek 13,0 mil

Plynofikace obce Lišice - 6,4 km, 70 ks přípojek 5,5 mil

Plynofikace obce Běrunice - 15,1 km, 305 ks přípojek 11,7 mil

Plynofikace obce Sekeřice - 3,3 km, 88 ks přípojek 2,9 mil

Plynofikace obcí včetně přípojek a regulačních stanic: Humburky, Myštěves, Ostroměř, Habřina, Vápno, Malé Výkleky, Chýšť, Olešnice, Šaplava, Popovice, Sobětuš, Mokrovousy
Investor - příslušné obecní úřady

Vodovody

Vodovod Hořice náměstí včetně výměny přípojek
Investor - Město Hořice - 400 m + 18 přípojek, doba realizace - 30 dnů

Vodovod a kanalizace Kablo Vrchlabí - vodovod 1.8 km PVC 160 - kanalizace s přivaděčem surové vody a měrným objektem s řízeným počítačem

Vodovody pro obce: Chotělice, Babice, Libuň, Dolní Přím, Jeníkovice, Žíželice, Klamoš, Štít, Olešnice, Myštěves, Písek, Syrovátka, Roudnice, Bystřice, Kněžice, Sloupno, Kněžnice, Sloveč (Střihov, Kamilov), Sukorady (Kouty), Měník, Valy, Puchlovice, Barchov, Puchlovice, Mlékosrby, Nepolisy (Luková, Zadražany), Voleč, Červeněves, Chýšť (včetně automatické tlakové stanice s akumulací), Malé Vykleky, Lužec, Morašice, Skřisvany, Popovice u Jičína, Kučákova Lhota, Kostelec, Vřesník, Rohoznice, Libuň, Valdice - ÚNV

Přivaděč vody a rozvody pro obce Kosice a Kosičky - 14.2 km PVC 225, 160 a 110 mm, přemostění řeky Bystřice a 230 ks vodovodních přípojek

Vodovod Přelouč - Řečany DN 300, 200 pro VAK Pardubice
Investor - VAK Pardubice - 12/98 - 10/99

Vodovod Vápno Hlavečník DN 160, 110 18.5 km
Investor - VAK Pardubice - 12/98 - 9/99

Výtlačný řad Hrobice DN 600 mm pro VAK Pardubice z francouzské litiny
Investor - VAK Pardubice - I. etapa 09/93 - 01/94 (1.5 km)
II. etapa 03/94 - 10/94 (3.2 km)

Zásobní řad Ostřešany DN 400 mm - 4.5 km z francouzské litiny
Investor - VAK Pardubice

Zásobní řad Mikulovice - Staré Jesenčany - Staré Čivice 8.5 km PVC 315
Investor - VAK Pardubice

Úpravna vody a vodojem Nechanice 12.5 km vodovodu 300 ks přípojek
Investor - OÚ Nechanice - 10/91 - 8/95 (čtyři samostatné etapy)

Automatické tlakové stanice (včetně akumulace), vodovody a vodovodní přípojky: Libčany, Chýšť, Petrovice, Měník

Výtlačný řad Luhy - Mokošín 3.2 km PVC 225

Investor - VAK Pardubice - 09/92 - 12/92

Všechny stavby dodáváme jako kompletní dodávky na klíč včetně komunikací, technologie a elektroinstalace. Všechny uvedené stavby byly získány na základě výběrového řízení.

Referenční stavby
Inženýrské sítě
Čerpací stanice, ČOV
Pozemní stavby
Další stavby
 O firmě    Referenční stavby    Technika a vybavení    Kontakty  

© 2005 - 2008 EMWAC Group s.r.o.